สร.กฟผ. ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินคดี กรณี เจ้าหน้าที่ สร.กฟผ. ทุจริต

กรรมการบริหาร สร.กฟผ. มีมติให้เปลี่ยนกรรมการที่มีอำนาจอนุมัติเงิน

ประธาน สร.กฟผ. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารชี้แจง กรณีการทุจริตเงิน ของ สร.กฟผ.

X

Right Click

No right click