ประวัติความเป็นมา

          หลังจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ไหลเข้าสู่การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เริ่มมองเห็นว่าภายนอกมีกลุ่มผู้ใช้แรงงานเกิดขึ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ใช้แรงงาน เหล่าพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานขับรถ และฝ่ายอื่น ๆที่ไม่เปิดเผย แต่ให้การสนับสนุนจึงรวมกลุ่มกัน โดยพนักงานขับรถเริ่มมีการประสานงานกับกลุ่มกรรมกรภายนอก เช่น สมาคมลูกจ้างการไฟฟ้านครหลวง และกลุ่มผู้ใช้แรงงานเอกชนบางกลุ่มเพื่อเคลื่อนไหวจัดตั้งองค์กรผู้ใช้แรงงานภายใน กฟผ.

       ขณะที่มีการเตรียมการอยู่นั้นเป็นช่วงที่รัฐบาลประกาศให้มีพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ออกใช้ให้ตั้งสหภาพแรงงานได้ ในที่สุดพนักงานขับรถจำนวน 10 คน ได้รวบรวมรายชื่อยื่นจดทะเบียนขอมีสหภาพแรงงานต่อนายวิจิตร แจ่มใส ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายทะเบียนในขณะนั้น ต่อมาเมื่อ  วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ซึ่งตรงกับวันกรรมกรสากลและเป็นวันแรงงานสากลแห่งชาติของประเทศไทย จึงได้จดทะเบียนตั้งแต่นั้น สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงถือเอาวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันเกิดของสหภาพ

 

X

Right Click

No right click