กรรมการบริหาร สร.กฟผ. มีมติให้เปลี่ยนกรรมการที่มีอำนาจอนุมัติเงิน

X

Right Click

No right click