แต่งตั้งที่ปรึกษา/อนุกรรมการ


ยินดีต้อนรับ สมาชิก สร.กฟผ.


ไฟล์เอกสารเป็นไฟล์นามสกุล .PDF ซึ่งจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader ในการเปิดอ่าน สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ด่านล่าง
ดาวน์โหลดที่แนะนำ : Adobe Acrobat Reader


คำสั่ง แต่งตั้งอนุกรรมการ สร.กฟผ. สมัย ปี 2565 - 2568

คำสั่ง 001-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการฯ พื้นที่ รฟ.แม่เมาะ (1 ธ.ค.65) 36 คน
คำสั่ง 002-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการฯ พื้นที่ เหมืองแม่เมาะ (1 ธ.ค.65) 62 คน
คำสั่ง 003-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการฯ และที่ปรึกษา พื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (1 ธ.ค.65) 49 คน
คำสั่ง 004-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการและที่ปรึกษา พื้นที่ รฟ.จะนะ (1 ธ.ค.65) 22 คน
คำสั่ง 005-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการและที่ปรึกษา พื้นที่ รฟ.กระบี่ (1 ธ.ค.65) 19 คน
คำสั่ง 006-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการและที่ปรึกษา พื้นที่ เขื่อนภูมิพล (1 ธ.ค.65) 21 คน
คำสั่ง 007-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการฯ พื้นที่ เขื่อนสิริกิติ์ (1 ธ.ค.65) 11 คน
คำสั่ง 008-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการ พื้นที่ รฟ.เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล (1 ธ.ค.65) 8 คน
คำสั่ง 009-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการและที่ปรึกษา พื้นที่ อปอ. (1 ธ.ค.65) (ขอนแก่น 9 คน, อุดรธานี 6 คน, นครราชสีมา 10 คน, สกลนคร 5 คน, อุบลราชธานี 9 คน)
คำสั่ง 010-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการ พื้นที่เขื่อนสิรินธร (1 ธ.ค.65) 11 คน
คำสั่ง 011-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการฯ พื้นที่ รฟ.ลำตะคองชลภาวัฒนา (1 ธ.ค.65) 11 คน
คำสั่ง 012-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการและที่ปรึกษา พื้นที่สำนักงานหนองจอก (1 ธ.ค.65) 38 คน
คำสั่ง 013-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการและที่ปรึกษาฯ พื้นที่ รฟ.บางปะกงและศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง (1ธ.ค.65) 60 คน
คำสั่ง 014-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการฯ พื้นที่ สนง.ไทรน้อย (1 ธ.ค.65) 58 คน
คำสั่ง 015-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการฯ พื้นที่ รฟ.พระนครใต้ (1 ธ.ค.65) 11 คน
คำสั่ง 016-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการและที่ปรึกษาฯ พื้นที่ เขื่อนวชิราลงกรณ (1 ธ.ค.65) 19 คน
คำสั่ง 017-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการและที่ปรึกษา พื้นที่ รฟ.น้ำพอง (1 ธ.ค.65) 15 คน
คำสั่ง 018-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการฯ พื้นที่ สำนักงานกลาง (1 ธ.ค.65) 12 คน
คำสั่ง 019-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการฯ พื้นที่ เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนท่าทุ่งนา (1 ธ.ค.65) 6 คน
คำสั่ง 020-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการฯ พื้นที่ เขื่อนน้ำงึม2 สปป.ลาว (โครงการ อค-บน.) (1 ธ.ค.65) (2 คน)
คำสั่ง 021-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการฯ พื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนน้ำพุง (1 ม.ค.66) 14 คน
คำสั่ง 022-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการฯ และที่ปรึกษา พื้นที่ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (อปน. 19 คน, นครสวรรค์ 7 คน, ลำปาง10 คน, เชียงใหม่ 7 คน)
คำสั่ง 023-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการฯ พื้นที่ เขื่อนแก่งกระจาน (1 ม.ค.66) 2 คน
คำสั่ง 024-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการฯ พื้นที่ รฟ.พระนครเหนือ (1 ม.ค.66) 19 คน
 คำสั่ง 025-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการ พื้นที่ โรงไฟฟ้าวังน้อย (1) 16 คน (ยกเลิกใช้ 038-2565)
 คำสั่ง 026-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการฯ พื้นที่ สำนักงานไทรน้อย (2) จำนวน 23 คน
คำสั่ง 027-2566 แต่งตั้งอนุกรรมการฯ พื้นที่ เขื่อนศรีนครินทร์ และ เขื่อนท่าทุ่งนา (2) 8 คน
คำสั่ง 028-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการฯ พื้นที่ รฟ.เบิกไพร (2 คน)
คำสั่ง 029-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการฯ พื้นที่ รฟ.ลำตะคองชลภาวัฒนา (2) เพิ่ม 2 คน
คำสั่ง 030-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการ พื้นที่ เหมืองแม่เมาะ (2) 5 คน
 คำสั่ง 031-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการ พื้นที่ รฟ.ราชบุรี เพาเวอร์ (2 คน)
คำสั่ง 032-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการ พื้นที่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (2) 3 คน
 คำสั่ง 033-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการ พื้นที่ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (2) 1 คน
 คำสั่ง 034-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการ พื้นที่ เขื่อนแก่งกระจาน (2) 3 คน
 คำสั่ง 035-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการฯ พื้นที่ รฟ.วังน้อย (2) 3 คน (ยกเลิใช้ 038-2565)
 คำสั่ง 036-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการฯ พื้นที่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (3) 4 คน
 คำสั่ง 037-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการฯ พื้นที่ เหมืองแม่เมาะ (3) 6 คน
 คำสั่ง 038-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการฯ พื้นที่ รฟ.วังน้อย (30 คน)
 คำสั่ง 039-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการฯ พื้นที่ รฟ.แม่เมาะ (4) 1 คน
 คำสั่ง 040-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการฯ พื้นที่ เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนท่าทุ่งนา (3) 6 คน
 คำสั่ง 041-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการฯ และที่ปรึกษา พื้นที่ เขื่อนบางลาง (12 คน)
 คำสั่ง 042-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการฯ พื้นที่ เหมืองแม่เมาะ (4) 1 คน
 คำสั่ง 043-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการฯ และที่ปรึกษา พื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์และท่าทุ่งนา (28 ก.พ.66) 51 คน
 คำสั่ง 044-2565 แต่งตัี้งอนุกรรมการฯ พื้นที่ สนง.ไทรน้อย (3) 7 คน
 คำสั่ง 045-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการฯ พื้นที่ เหมืองแม่เมาะ (5) 7 คน
 คำสั่ง 046-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการฯ พื้นที่ สำนักงานกลาง (2) 1 คน
 คำสั่ง 047-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการฯ พื้นที่ รฟ.น้ำพอง (2) 3 คน
 คำสั่ง 048-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการฯ พื้นที่ เหมืองแม่เมาะ (6) 1 คน
 คำสั่ง 049-2565 แต่งตั้งอนุกรรมการฯ พื้นที่ รฟ.แม่เมาะ (5) 1 คน
 คำสั่ง 050-2566 แต่งตั้งอนุกรรมการ สร.กฟผ.และที่ปรึกษา พื้นที่ ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (39 คน) ยกเลิกเลขที่ 003
 คำสั่ง 051-2566 แต่งตั้งอนุกรรมการฯ พื้นที่ เขื่อนปากมูล (1 คน)
 คำสั่ง 052-2566 แต่งตั้งอนุกรรมการ พื้นที่ สำนักงานไทรน้อย (4) 1 คน

X

Right Click

No right click